Sterner TM

Svävningar

Svävningar är de regelbundna variationer i ljudstyrka som uppkommer när ljudvågorna från två toner som är nästan lika interfererar med varandra. Ljudvågorna ömsom förstärker och försvagar varandra.