Fungerar det med capo?

Sterner TM

Capot eliminerar felen i sadeln

De flesta som använder capo har problem med stämningen. Så fort man sätter på eller tar av capot måste man stämma om. Capot eliminerar nämligen intoneringsfelen i sadeln! När dessa ömsom tillkommer och ömsom försvinner, när capot sätts på och tas av, är det klart att det påverkar stämningen. En mycket tråkig, men ack så vanlig syn är när artisten vänder ryggen åt publiken för att stämma.

Tänk på capots placering!

Eftersom "vanliga" (icke intonerade) instrument stämmer dåligt både med och utan capo, har detta fått till följd att musiker ofta slarvar med capots placering. Det klingar ungefär lika illa hur man än gör. Men, om instrumentet är intonerat är det synd att försämra resultatet genom att slarva.
  

Ett capo skall alltid placeras så nära bandet som möjligt!

Slarvar man med capots placering, tillför capot extra klämkraft på strängarna så att tonhöjden blir för hög. Grundprincipen är att strängarna skall passera igenom capot så raka som möjligt. Genom att placera capot så nära bandet det går, minskar capots hävarm och det blir svårare för capot att böja strängen.
                    - Så smal balk på capot som möjligt minskar hävarmen.
                    - Dynans anliggningsyta mot strängarna bör vara plan.
                    - En distinkt kant på dynan underlättar placeringen.
                    - Spänn inte capot för hårt.
En del capon har rundade dynor - kanske för att efterlikna fingertoppen. Andra capon har plastslang runt balken som då får en rundad anliggningsyta mot strängarna.

Med ett intonerat instrument och korrekt placering - inga problem...

Strängar som trycks ner enbart med capo intonerar korrekt. Capot trycker ju ner strängen till ett band på samma sätt som ett finger och eftersom instrumentet är intonerat blir tonen den korrekta.

När strängarna trycks ner av både capot och fingrarna tillkommer en aning extra spänning eftersom strängen då trycks ner på två ställen. Bakom fingret spänner capot ner strängarna den ytterst lilla stränghöjd som orsakas av att sadeln är något högre än banden. Är capot korrekt placerat är denna lilla extra spänning knappast uppfattbar. Du kommer inte att behöva justera stämningen när du använder capo!

...men se upp med första bandet!

Även om sadeln är korrekt kompenserad, kommer ju fortfarande sadelns stränghöjd att finnas kvar. "Tvättlineeffekten" har störst verkan mellan sadeln och band 1. Det gör att capot tillför mer spänning på första bandet än på resten av greppbrädan. Strängarna kommer att stämma bra inbördes, men tonhöjden blir något högre med capot på första bandet än på resten av greppbrädan. Troligen kommer förhöjningen inte överstiga toleransnivån, men se upp!

I detta sammanhang bör påpekas att inverkan av capot blir som störst då det är långt avstånd mellan capot och fingrarna som trycker ned strängarna. Det betyder att ju högre upp på halsen man sätter capot, desto mindre blir inverkan! Högt uppe på halsen kan man ju inte flytta handen så långt bort från capot.

Första bandet är det minst gynnsamma när man använder capo!

Copyright © Anders Sterner
Tillbaka