Vad menar du med "perfekt" intonation?

Sterner TM

 

Ett gott, mänskligt musiköra förmår uppfatta en skillnad mellan två toner på 3 - 4 cent (1 cent = 1/100 halvton). Vid tre cents skillnad kan jag själv möjligen ana att tonerna inte är lika, men jag kan inte avgöra vilken av dem som är högst eller lägst.

Jag har en kund som uppfattar avvikelser på 1,5 - 2 cent. Han är blind sedan unga år och har en extremt uppövad hörsel. Eftersom han blev nöjd när jag intonerade hans gitarr, vet jag att jag kan intonera mer noggrannt än vad det mänskliga örat kan uppfatta. Det är det jag menar när jag använder ordet "perfekt".

Copyright © Anders Sterner
Tillbaka