Stämapparater

Sterner TM

 

Elektroniska stämapparater är praktiska, men inte särskilt noggranna. Om apparaten endast visade exakt rätt ton, skulle det vara näst intill omöjligt att få något utslag alls. Det skulle bara blinka till ibland när den rätta tonen passerades. Därför har apparaterna ett ganska brett område där de visar att det stämmer. Området brukar vara kring 6 cent brett. Du kanske har lagt märke till att det någon gång ibland stämmer extra bra. Om instrumentet intonerar väl kan man märka det tydligt. Det blir en speciell klang i instrumentet som gör att man inte gärna vill sluta spela. Det är de gånger när du råkat stämma så att strängarna hamnat på samma ställe i det område som stämapparaten godkänner.

Här är några stämapparater jag testat.

Möjligen kan man uppnå högre noggrannhet med stämapparater som har en mekanisk visare. Här beror noggrannheten på hur bra man kan läsa av visaren. Jag har dock inte testat detta.

Personligen vill jag rekommendera Turbo Tuner. Det är en äkta stroboskop stämapparat som reagerar blixtsnabbt. När ljuset från lysdioderna snurrar medurs är tonen för hög. Snurrar det moturs är tonen för låg. Ju närmare den rätta tonen man kommer desto saktare snurrar det. När ljuset från dioderna står stilla stämmer det perfekt. Med denna stämapparat uppnår man perfekt stämning varje gång. Den mäter med en noggrannhet av ± 0.02 cent. Finns även i stomp-version.

Jag använder också en Peterson VS-II. Det är en virtuell version av de gamla stroboskop stämapparaterna. Den har ett rutmönster som rör sig nedåt när tonen är för låg och uppåt när tonen är för hög. När rutorna står stilla är tonen rätt. Den är inte så snabb som Turbo Tuner då den måste beräkna skärmbilden hela tiden. Den mäter med en noggrannhet av ± 0.1 cent. Finns även som clip-on och telefon-app.

På en del instrument, eller kanske vissa typer av strängar, kan det vara svårt att få en tydlig signal till stämapparaten. Rutmönstret eller dioderna kan fladdra så mycket att det kan vara svårt att bedöma åt vilket håll det rör sig. För att få en så tydlig signal som möjligt, har jag tillverkat en piezzoelektrisk klämma som är så liten att den kan fästas direkt på strängen (!) antingen alldeles bakom stallet eller sadeln. Detta ger en mycket stadig signal.

             Turbo Tuner

       Peterson VS-II
Sterner Tuning Clip

 

Sterner Tuning Clip

Copyright © Anders Sterner
Tillbaka