Varför är detta den "ultimata" metoden?

Sterner TM

 

Det finns fler intoneringsmetoder där strängarna kompenseras både i sadel och stall, men ingen annan metod ger perfekt resultat. När man vet vilka felkällorna är, inser man att det inte går att uppnå fullgott resultat med generella metoder. Några exempel:

   -  Buzz Feiten kortar avståndet mellan sadeln och första bandet. Inte individuellt för varje
       sträng, utan alla strängarna kortas lika mycket. Ingen hänsyn alltså till strängskårornas djup
       eller strängarnas dimensioner. Stallet intoneras med s k "offsets" vilket är direkta avvikelser
       från det likformiga temperamentet. Som tredje åtgärd bör man helst köpa en dyr stäm-
       apparat med vilken man också kan stämma med "offsets" - d v s falskt.

   -  Earvana tillverkar en förkompenserad sadel. Ingen hänsyn tas till strängskårornas djup
       eller till strängarnas dimensioner.

   -  True Temperament tillverkar greppbrädor med krokiga band. Metoden angriper inte
       felen (som befinner sig i sadeln och stallet), utan försöker i stället att rätta till symptomen
       (att tonerna inte stämmer på banden). Metoden skulle bli alltför tidsödande och dyrbar
       om den gjordes individuellt för varje instrument, så därför tillverkas greppbrädorna och
       greppbanden i massupplaga. Man tar alltså inte hänsyn till varierande stränghöjd eller
       varierande strängdimensioner.

                            Sterner Compensation - den ultimata metoden!
Ingen annan metod tar hänsyn till vilka strängar du vill använda och vilken sträng-
höjd du vill ha. De kan därför inte uppnå perfekt resultat.

Felen går att korrigera exakt!

Eftersom jag uppnår högre noggrannhet än vad det mänskliga örat kan uppfatta, går det inte att intonera bättre!

Copyright © Anders Sterner
Tillbaka