Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\Boys.jpg

Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\Cornhole.gif

Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\Bags.jpg

 

När Tina och jag åkte på olika bluegrassfestivaler i USA spelades inte bara musik, utan nästan överallt spelades även CORNHOLE. Eftersom det var så många som spelade, tänkte vi att det måste vara roligt. När vi kom hem googlade vi om spelet och beslutade oss för att bygga ett spel att ha till vår midsommarfest.Vi trodde att vi skulle vara först med att introducera spelet i Sverige, men några pensionärer i Sjövik hade redan kommit igång ett år tidigare (2013).
Nåväl, spelet visade sig vara mycket underhållande, reglerna är enkla och man kan (till skillnad mot t ex boule) spela på vilket underlag som helst. Och till skillnad mot hästskokastning och varpa är spelet riskfritt. Med andra ord ett idealiskt sällskaps- och familjespel!

 

 


Hur spelar man?

Regler & Tips
Gör spelet själv!
Tillbehör
Ordlista

Utrustning

Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\Utrustning.jpg

                            

 


Man behöver två Cornhole-brädor och 8 påsar i två färger, fyllda med majskorn. Ett
scoreboard för att hålla reda på poängen och ett snöre för att mäta upp avståndet är bra att ha, men inte nödvändigt.

Vad går spelet ut på?

Spelet går ut på att kasta påsarna från ena brädan till den andra. Ligger påsen kvar på brädan är den värd 1 poäng, kommer den ner i hålet är den värd 3 poäng. När alla påsarna är kastade från ena brädan, går man till den andra brädan och räknar ihop poängen. Sedan kastas påsarna i motsatta riktningen. Först till 21 poäng vinner.

Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\Game.jpg

 

 

Cornhole Regler
Förberedelser

Allt man behöver är en plan yta. Underlaget spelar ingen roll. Det kan vara en gräsmatta, parkeringsplats, grusplan, sandstrand, inomhus etc. Placera brädorna mitt emot varandra. Avståndet mellan brädornas framkanter ska vara 27 fot (8,23 m). För juniorer är avstånder 18 fot (4,57 m).

Cornhole spelas singel (2 spelare) eller dubbel (4 spelare). Lotta om vilken spelare/lag som ska börja kasta. Den som börjar bestämmer på vilken sida om brädan lagen ska kasta från. Spelar ni dubbel och du står till vänster om brädan, ska din partner kasta från sin brädas högra sida. Spelar man single och du börjar kasta från brädans vänstra sida, går du rakt over till andra brädan och kastar tillbaka från den brädans högra sida.

Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\Plan.jpg

Hur man spelar

Du och din motståndare turas om att kasta påsarna. Ni ska stå på var sin sida om brädan. När man kastar måste båda fötterna befinna sig bakom brädans framkant. Vid övertramp blir kastet ogiltigt. Om en påse studsar på marken och hamnar på brädan skall den avlägsnas innan nästa påse kastas. Om en påse hänger på kanten och vidrör marken, avlägsnas även den. Om en påse hänger over kanten och får stöd av en påse som ligger på marken, avgör man genom att lyfta på brädan. Ligger påsen kvar räknas den. När alla 8 påsarna är kastade, går man till andra brädan och räknar ihop poängen (se poängberäkning nedan). Den som fick mest poäng börjar kasta i nästa omgång.

Poängberäkning och vinst

När alla 8 påsarna har kastats är en påse som ligger kvar på brädan värd 1 poäng. En påse som gått genom hålet är värd 3 poäng. Lägg ihop dina poäng och jämför dem med din motståndares. Lika poäng tar ut varandra, så det är endast en spelare/lag som får poäng per omgång. Till exempel, om du fått 5 poäng och din motståndare fått 3, ska du lägga 2 poäng till din totalpoäng och ditt lag kastar först i nästa omgång. Om du fått 6 poäng och din motståndare också fått 6 poäng, kommer inga poäng att delas ut och den som kastade först i sista omgången kastar först igen. Ett set vinns när ett lag nått 21 poäng (eller mer) vid slutet av en omgång. En match spelas bäst av tre set.

 


Tips

1. Innan man övat upp pricksäkerheten är 27 fot väl långt. För att det ska bli roligare att spela i början rekommenderar jag att börja på kortare avstånd. Vartefter man blir skickligare ökas avståndet. Om det är för svårt att få påsarna att stanna kvar på brädorna, minska avståndet.

2. Se till att brädan står plant och stadigt. På hårt underlag kan man lägga ett par trasor under brädan så att den inte glider. Hårt underlag gör också att påsarna lättare studsar på brädan, speciellt om de landar platt. Ett mjukare underlag dämpar nedslagen något.

3. Tänk på att om du är högerhänt kommer din kastarm att vara mer i linje med den motsatta brädan när du står på brädans vänstra sida. Tvärtom om du är vänsterhänt.

4. Experimentera och prova dej fram tills du hittar en kastteknik som passar dej. Sedan är det övning som gäller för att öka pricksäkerheten.

5. De flesta duktiga spelare kastar med horisontal skruv. Då kan de välja på vilken sida påsen ska landa. Man kan nämligen ha olika material på påsens fram- och baksida. De kan även i viss mån kontrollera hur påsen landar. Landar den platt, blir nedslaget stumt och påsen glider längre. Landar den framåtlutande, blir nedslaget mjukare och påsen stannar fortare.

Olika typer av kast

Grundkastet: För att få så stor träffyta som möjligt, bör man försöka få påsen att landa ungefär mitt på brädan, mellan brädans nederkant och hålet. Därifrån bör påsen glida lagom mycket så att den faller ner i hålet, men stannar kvar på brädan om den skulle gå vid sidan av hålet. Dessa kast måste ha tillräcklig höjd, så att de inte glider för långt på brädan. De bör vara så avvägda att de lagom glider ner i hålet, men inte så mycket längre.

Flackare kast ger högre precision på riktningen. De används när det finns andra påsar på brädan som påsen kan stanna emot, eller om man vill knuffa bort en motståndares påse eller knuffa ner en egen påse i hålet.

Höga kast används för att eventuellt kunna passera över blockerande påsar, eller för att försöka dunka ner påsar som blockerar hålet, eller för att få påsen att stanna nere på brädan för att undvika att knuffa ner en motståndares påse i hålet.

Länkar

Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\aco-logo.jpg

American Cornhole Organisation
En proffsinriktad organisation med officiella spelregler och mycket information.

Description: G:\Anders\Webs\Cornhole\aca-logo.jpg

American Cornhole Assosiation
En mer amatörinriktad organisation, men har ändå sina egna officiella regler. Här finns också mycket information att hämta.