Gör följande experiment

Sterner TM

 

Det här experimentet är avsett att ge dig en uppfattning om vad som händer när ditt instrument blir
intonerat. Med hjälp av ett capo kan du prova hur det känns att spela på ett väl intonerat instrument.
Om du provar på en elgitarr, där du kan justera strängarnas längd i stallet, kommer du att uppnå ett
nästan perfekt resultat. Har du en akustisk gitarr får du ändå en bra föraning. Använd gärna gamla,
tjocka strängar som förlorat sin klang - då blir skillnaden ännu påtagligare.

1) Utan capo

Stäm gitarrens lösa strängar noggrant med en stämapparat. De lösa strängarna är nu korrekt stämda till likformigt temperament.

När du nu provar olika visackord (ackord där lösa strängar ingår), kommer somliga ackord att låta hyfsat, medan andra ackord stämmer betydligt sämre. Ju tjockare strängar du har, desto falskare blir det. Förmodligen låter det så illa att du inte kan acceptera det, utan du försöker justera stämningen tills ackorden låter något så när acceptabelt.

Känner du igen dej? Trots att du vet att de lösa strängarna är rätt stämda med stämapparaten är du där och pillar! Du är inte i närheten av likformigt temperament.

2) Med capo

Sätt ett capo på något av de första banden och stäm de lösa strängarna noggrant med stämapparaten. Du kommer nu att uppleva en radikal förbättring. Ackorden stämmer mycket bättre! Inte till 100 %, men bra mycket bättre.

Vad har hänt? Jo, felen i sadeln eliminerades av capot! Fortfarande är felen i stallet kvar, men resultatet är bra mycket bättre. Du har nu kommit ungefär halva vägen till det likformiga temperamentet.

3) Tänk om stallet vore intonerat

Kan du föreställa dej vad som skulle hända om felen i stallet vore eliminerade? Det vill säga att varje sträng vore individuellt intonerad i stallet så att den klingar korrekt. Om du har en elgitarr kan du lätt prova. Behåll capot på. Justera på vanligt sätt strängarnas längder i stallet, så att oktaverna stämmer med flageoletterna på strängarnas mittpunkter.

Du kommer att uppleva ytterligare en radikal förbättring och nu är faktiskt målet nått. Du kan spela vad som helst och allt du gör klingar perfekt. Du kan inte höra något som är falskt. Din gitarr stämmer nästan perfekt med likformigt temperament! Jag säger "nästan" för lite beror resultatet på hur pass noggrann din stämapparat är och capot tillför en liten störning. Men du har kommit nära. Du har nu fått en försmak på hur det är att spela på ett perfekt intonerat instrument.

Visst är det häftigt? Lägg också märke till hur klangen förbättras. Högt uppe på greppbrädan sjunger tonerna även med gamla, tjocka strängar på ett akustiskt instrument. Det beror på att klangen i ett instrument till mycket stor del beror på resonansen i övertonerna i de strängar du inte spelar på! Ju bättre instrumentet intonerar, desto lättare resonerar övertonerna.

Men, så snart du tar bort capot är det förstört. Det kommer att låta perfekt så länge du inte använder några lösa strängar, men de lösa strängarna kommer att klinga falskt. När du stämmer  de lösa strängarna kommer alla andra toner att klinga falskt. Sorry!

4) Tänk om också sadeln vore intonerad

Om felen i sadeln vore eliminerade skulle ditt instrument stämma perfekt till likformigt temperament, både med och utan capo!

Problemet är att kompensationerna i sadel och stall hänger ihop och påverkar varandra. Om sadelns fel elimineras, kommer stallets kompensation att bli en annan än den du fick med capot på. När sadelns släppunkter ändras, måste ju de lösa strängarna stämmas annorlunda. Då ändras spänningen i strängarna i motsvarande grad, vilket påverkar alla toner på greppbrädan och naturligtvis även stallets intonation.

Om man inte äger kunskapen är det tidsödande och chansartat att åstadkomma perfekt intonation eftersom kompensationerna i sadeln och stallet påverkar varandra. Flyttar man en släppunkt i ena änden måste den lösa strängen stämmas (= spännas) annorlunda för att uppnå korrekt ton. Spänningsförändringen påverkar greppbrädans alla toner och därmed även kompensationen i andra änden av strängen. Man kan prova att omväxlande flytta släppunkterna i sadeln och stallet och på så vis komma närmare och närmare. Men, när man kommer nära är det lätt gjort att passera förbi de rätta lägena, så att man istället avlägsnar sig från dem. I stallet är det inga problem, för där verkar felen åt samma håll. Däremot är sadeln knepigare. Där verkar nämligen felen i motsatta riktningar. Felet från stränghöjden dominerar oftast, men om stränghöjden är tillräckligt låg och strängen tillräckligt tjock kan inspänningsfelet komma att dominera.

Den kunskapen är min affärsidé!

Efter att jag mätt upp felen, kan jag beräkna kompensationernas storlek i sadel och stall. Jag behöver inte gissa! Arbetet blir effektivt och jag uppnår perfekt resultat.

Copyright © Anders Sterner
Meny