Sterner TM Compensation
 
- Hur stämmer man bäst en banjo?                                          In English
- Med en avbitartång!

De flesta musiker är medvetna om problemet. Det går inte att stämma ett bandförsett instrument perfekt. Det beror på att gitarrfabriken eller instrumentmakaren vet inte vilka strängar och vilken stränghöjd kunden vill ha. De har heller inte kunskapen vågar jag påstå.

Jag har den kunskapen. Genom att justera strängarnas längder i både sadel och stall intonerar jag instrumenten så att de går att stämma perfekt till likformigt temperament! Jag kan bygga klart ditt instrument.

30 % av mina kunder har återkommit för att få fler instrument intonerade!

 

Några kunder

 

Jag kan intonera ditt instrument så att det stämmer perfekt!

.


Banjo Tailpiece
5th String Conversion Kit
  Den absolut enklaste, men ändå världens
 
stadigaste, mest robusta och mest mång-
  sidiga stränghållare för banjo.
  Ett konstverk. Ju enklare desto bättre!

Hur känns det att spela på ett intonerat instrument?
Varför Sterner Compensation?
Gör följande experiment
Vad jag kan göra
Läs mer
Press

Kontakt

Anders Sterner

Copyright © Anders Sterner