Vad jag kan göra

Sterner TM

 

Gitarrer och andra bandförsedda instrument är ytterst rudimentärt intonerade när man köper dem i affären.
Dels har instrumentbyggaren inte den kunskap som krävs, dels kommer han sällan i kontakt med slutkunden.
Tillverkaren vet ju inte vilka strängar och vilken stränghöjd som kunden vill ha!

Jag har kunskapen att bygga klart instrumentet åt kunden!

Jag kan:

 • Intonera ditt instrument perfekt till likformigt temperament. Min metod använder inte s k "offsets" som är rena gissningar och per definition avvikelser från det likformiga temperamentet. Jag mäter upp felens storlek och beräknar korrekt kompensation. Med min metod får du korrekt resultat med en vanlig stämapparat eller valfri stämmetod.
  .
 • Troligen räcker det i de flesta fall att instrumentet uppnår likformigt temperament, men spelar du mycket tillsammans med piano eller jobbar i studio kan jag sträcka instrumentets intonation lika mycket som mellanregistret på pianot eller flygeln.

Hur jag jobbar:

 1. I samråd med kunden bestäms vilka åtgärder som behöver vidtagas. Det gäller:
  -  ev uträtning av greppbrädan m h a spännstången (trussrod),
  -  ev justering av stränghöjden,
  -  ev slipning eller byte av slitna band (alla eller enstaka),
  -  alternativa lösningar på själva intonationen (se nedan).
 2. Uppmätning av instrumentets fel.
 3. Beräkning av kompensationernas storlek i sadel och stall.
 4. Därefter gör jag den handgripliga intoneringen. Varje sträng får sin korrekta släppunkt i både sadel och stall.

______________________________________

 • Stallet
  För att kunna flytta släppunkterna i stallet utan att ändra stränghöjden, använder jag samma kompositmaterial som används av tandläkarna till att laga tänderna. Då kan jag flytta släppunkterna till rätt ställe utan att stränghöjden ändras. I några fall räcker denna åtgärd, men oftast blir kompensationerna så stora att stallbenet inte räcker till. Då tillverkar jag helst ett bredare stallben som passar i originalskåran, så slipper jag göra något ingrepp på instrumentet. Vill du bibehålla stallbenet tunnt, kan jag fylla igen den gamla stallskåran och fräsa ett nytt spår, men den metoden blir dyrare och ger knappast bättre resultat. Det sagda gäller akustiska instrument. På elgitarrer är det enklare att justera stallet.
  .
 • Sadeln
  I de flesta fall tillverkar jag numera en ny sadel som sträcker sig in över greppbrädan, dit den kortaste strängens släppunkt skall vara. Sedan fräser jag tillbaks de övriga strängarnas släppunkter så att de kommer på rätt ställe.
  .
 • Det går alltså att intonera ett gammalt värdefullt instrument utan att göra någon åverkan på det. Vill man återställa instrumentet till originalskick, är det bara att sätta tillbaka det gamla stallbenet och sadeln.
  .
 • Om du i bland vill byta till andra strängdimensioner eller ändra stränghöjd (t ex vid inspelning i studio), kan jag göra två uppsättningar stall och sadlar för tunna resp tjocka strängar.

Resultatet:

De fel som återstår efter intonationen är mindre än vad ett gott musiköra kan uppfatta. Detta är vad jag menar när jag använder orden "perfekt" eller "korrekt". Ett gott musiköra kan uppfatta skillnader mellan två toner på 3 - 4 cent (1 cent = 1/100-dels halvton). Jag själv kan ana en skillnad vid 3 cent, men då kan jag inte avgöra vilken av tonerna som är högst eller lägst. Men jag kan intonera ännu noggrannare om det krävs.

Jag intonerade en gång en gitarr byggd av Michael Sandén. Den hade nollband och intonerade därför hyggligt. Vid nollbandet var de tre tjockaste strängarna 0,5 cent fel och de tre övriga ca 1,5 cent fel. Jag ville inte röra nollbandet, utan intonerade därför endast stallet. Denne kund (Petter Hölaas, Intelligent Sound) var dock inte nöjd. Han är blind sedan unga år och har därför extremt uppövad hörsel. Det slutade med att jag fick bygga på nollbandet med komposit på de tre strängar som hade de största felen. Då blev han nöjd.

.

Jag kan intonera så att felen understiger 1,5 cent!

Copyright © Anders Sterner
Meny