Sterner TM

Compensation

.

Den enda korrekta metoden - inga gissningar!

   Perfekt intonation till likformigt temperament  

   Ackorden klingar harmoniskt och vilsamt  

   Spela utan att reta dig på något  

   Det blir roligare att spela  

   Ditt instrument börjar sjunga - sustainen ökar  

   Ingen omstämning vid användning av capo  

   Ej nödvändigt att byta strängar lika ofta  

    Spara tid och pengar i studion   

   Använd din vanliga stämapparat  

Höj kvalitén på din musik!

Meny